Podmienky pridávania

Pridávanie videa:
Do komentára treba pridať meno kameramana. Pravdaže, môže ostať v anonymite. Má na to právo. Všetky osoby zachytené na videu musia súhlasiť so zverejnením tohto videa na internete.

Pridávanie fotiek:
Do komentára treba pridať meno fotografa. Pravdaže, môže ostať v anonymite. Má na to právo. Všetky osoby zachytené na fotke musia súhlasiť so zverejnením tejto fotografie na internete.

Pridávanie audia:
Do komentára treba pridať meno autora nahrávky. Pravdaže, môže ostať v anonymite. Má na to právo. Všetky osoby nachádzajúce sa v nahrávke musia súhlasiť so zverejnením tejto nahrávky na internete.

Pridávanie firiem:
Každá pridaná firma bude po posúdení administrátorom pridaná do bezplatného katalógu.
stuzkova.eu si vyhradzuje právo texty uvedené v rámci firemného profilu odmietnuť, ak sú v rozpore so zákonmi SR, alebo nie sú v súlade s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok.
Vyhradzujeme si právo nezaradiť do katalógu profily firiem, ktoré nezodpovedajú našim kritériam pre zaradenie.
Nie je v našej moci zistiť, či sú všetky údaje pri firme pravdivé. Preto sa vopred ospravedlňujeme, ak bude obsahovať niektorý profil firmy chybné údaje.
Údaje vo firemnom profile, sa môžu kedykoľvek aktualizovať.

 
Facebook

Unicorn College Vysoka Skola


Navigácia v povolaní